מסוף התקנות

קריאת שירות חדשהקריאות שירות שבוצעו ע"י טכנאי

[wp-trello type="cards" id="5859ba87225440d6b43bee23" link="yes"]

קריאות שירות שממתינות לביקור טכנאי

[wp-trello type="cards" id="5859b0dcf3d26d87c4b47a51" link="yes"]

קריאות שירות שממתינות לעבודת מעבדה

[wp-trello type="cards" id="5859b0cb143c5e03dca292c6" link="yes"]

קריאות שירות שממתינות לאישור

[wp-trello type="cards" id="5859b09fc81ddcb6b9cffbb0" link="yes"]

קריאות שירות חדשות

[wp-trello type="cards" id="58599a4bfbbef285d8c792b2" link="yes"]